O mnie

W 1988 roku ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Wychowanie Muzyczne, natomiast w 1989 roku uzyskał dyplom na Wydziale Instrumentalnym (specjalność: skrzypce) w klasie prof. Romana Reinera. Będąc studentem, uczestniczył czynnie w warsztatach prowadzonych przez prof. Pawła Puczka, prof. Zbigniewa Szlezera.

Podczas studiów rozpoczął pracę pedagogiczną w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie jako nauczyciel gry na skrzypcach.
Po ukończeniu studiów (od 1988 roku) podjął pracę w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie w charakterze nauczyciela gry na skrzypcach oraz prowadził zajęcia z Orkiestrą Kameralną PSM II stopnia, z którą koncertował wielokrotnie na terenie całego kraju oraz za granicą ( Słowacja, Francja, Czechy, Niemcy). Współpracuje także z chórami PSM I i II stopnia w Cieszynie.

Chcąc podnieść swoje umiejętności w zakresie gry na skrzypcach ukończył z wynikiem bardzo dobrym dwuletnie studia podyplomowe w klasie skrzypiec prof. Romana Reinera (Akademia Muzyczna w Krakowie) w 2001 roku.

W 2001 roku ukończył kurs zarządzania oświatą w Warszawie.

W latach 1991-2001 pełnił funkcję wicedyrektora szkoły, a w latach 2001-2016 był dyrektorem cieszyńskiej szkoły muzycznej.
Inicjator i organizator wymiany szkolnej młodzieży i pedagogów szkoły muzycznej z Cieszyna ze szkołami muzycznymi w Geislingen, Braunschweig (Niemcy), Czeskim Cieszynie, Brusperk (Czechy), Bratysławie (Słowacja).

W latach 2002 – 2016 prowadził prace remontowe budynku szkoły zmierzające do poprawy bazy lokalowej szkoły za sumę prawie 12.00.000 złotych pochodzących z dotacji oraz Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Był założycielem i dyrygentem Orkiestry Symfonicznej PSM I i II stopnia w Cieszynie, a od 2009 roku Orkiestry Jubileuszowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie (organizacja jubileuszu 75-lecia i 80-lecia istnienia szkoły muzycznej w Cieszynie). Organizator i współorganizator wielu imprez artystycznych na terenie Cieszyna i regionu ( Śląski Zlot Trębaczy, Międzynarodowy Cieszyński Konkurs Skrzypcowy, Międzynarodowy Konkurs Duetów Harfowych, Kręgi Sztuki, Skarby z Cieszyńskiej Trówły, Viva il Canto, Era Horyzonty).

Obecnie prowadzi dwa chóry amatorskie w Cieszynie i w Skoczowie, z którymi nagrał dwie płyty CD.

W latach 2000 – 2001 pracował w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu – Zdrój, pełniąc funkcję kierownika sekcji instrumentów smyczkowych. Od roku 2008 ponownie pracuje w jastrzębskiej szkole muzycznej, prowadząc klasę skrzypiec oraz zajęcia z Orkiestrą Kameralną PSM II stopnia.

W latach 2001-2008 był nauczycielem akademickim na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie prowadząc zajęcia w klasie skrzypiec, zespołów kameralnych.

 

Nagrody i wyróżnienia:

1990, 1992, 1993, 1994, 1996, 2000: Nagroda Dyrektora szkoły za osiągnięcia organizacyjno – pedagogiczne.

2006: Nagroda Indywidualna I stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

2008: Dyplom Centrum Edukacji Artystycznej za wybitne osiągnięcia Szkoły i wyróżniające wykonanie przez uczniów programu obowiązkowego na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia w roku szkolnym 2007/2008

2009: Nagroda II stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

2014: Nagroda Indywidualna I stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

W latach 1997 – 2016 uczestniczył w warsztatach skrzypcowych w Katowicach, Rybniku, Bielsku – Białej, Krakowie, Warszawie, Łodzi, Łańcucie u następujących profesorów: J. Kaliszewska, A. Cofalik, P. Puczek, T. Gadzina, M. Orzechowska, Sz. Krzeszowiec, Danuta Feruś – Żurek, Sławomir Tomasik, Roman Lasocki, Krystyna Jurecka).

 

Ukończył następujące kursy mistrzowskie:
Kurs Mistrzowski w Białymstoku (Akademia Muzyczna) 1999 rok – prof. Clarence Meyerscough (Wielka Brytania),
Kurs Mistrzowski w Białymstoku (Akademia Muzyczna ) 2002 rok – prof. Nadia Meyerscough (Wielka Brytania),
Kurs Mistrzowski w Katowicach (Akademia Muzyczna ) 2005 rok – prof. Semyon Yaroshevitsch (Izrael).
W latach 2003 - 2005 uczestniczył jako uczestnik czynny w XXIX Międzynarodowych Kursach Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie w klasie prof. Jadwigi Kaliszewskiej oraz w Kursie Metodycznym w ramach XXXI Międzynarodowego Kursu Muzycznego w Łańcucie.

Prowadzi działalność artystyczną grając w duecie z Grażyną Durlow oraz innymi muzykami (Sławomir Cierpik, Ewa Gofryk – Bąk, Luba Nawrocka, Tomasz Spaliński, Witold Pieńkowski, Ewa Bąk, Wacław Sroga, Katarzyna Kamińska, Paweł Seligmann, Małgorzata Przybyła, Joanna Lipowczan-Stawarz, Agata Adamczyk, Urszula Mizia). Współpracuje na stałe z solistami Opery Bytomskiej (Sabina Olbrich-Szafraniec, Hubert Miśka).

W 1997 roku dokonał nagrania płyty z miniaturami skrzypcowymi z Grażyną Durlow w Studio Polskiego Radia w Katowicach. Uczestniczył jako solista w Dekadzie Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej w Cieszynie, „ Wiośnie Muzycznej „ w Cieszynie oraz w Festiwalu Bachowskim w Katowicach, „ Koncertach na Zamku ” w Bielsku – Białej i w Cieszynie.
Występował jako solista i kameralista w Niemczech, Czechach.

W 1994 roku był koncertmistrzem Orkiestry Jubileuszowej PSM I i II stopnia w Cieszynie, którą prowadził prof. Karol Stryja oraz Orkiestry Symfonicznej Miasta Cieszyna, z którą uczestniczył w nagraniach w Studio Polskiego Radia w Katowicach.
Był koncertmistrzem Orkiestry Kameralnej Euroregionu Śląska Cieszyńskiego.
Jest skrzypkiem – solistą Orkiestry Salonowej im. Prof. Hilarego Drozda w Cieszynie, z którą występowałem na terenie całego kraju ( m.in. Katowice, Wrocław, Bielsko – Biała, Polanica – Zdrój, Duszniki – Zdrój, Wisła, Ustroń, Pszczyna, Pławniowice, Gliwice, Pabianice). Od 2012 roku prowadzi Orkiestrę Salonową im. Prof. Hilarego Drozda.

 

Sukcesy pedagogiczne:
- Wyróżnienie dla Magdaleny Makarewicz w Makroregionalnych Przesłuchaniach Uczniów Klasy Skrzypiec w Katowicach w 1997 roku
- II miejsce Marty Popiołek w II Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Dla Niewidomych w Lublinie
- Wyróżnienie dla Anastazji Szlauer w Ogólnopolskim Konkursie Interpretacji Muzycznej w Krasiczynie w 2007 roku,
- II miejsce Joanny Kupczak w Makroregionalnych Przesłuchaniach Uczniów Klasy Skrzypiec w Katowicach w 2009 roku,
- Wyróżnienie (piąta punktacja) dla Joanny Kupczak w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klasy Skrzypiec w Warszawie w 2009 roku.
- I miejsce Joanny Kupczak w IV Ogólnopolskim Konkursie Interpretacji Muzycznej w Krasiczynie 2010
- I miejsce Joanny Kupczak w XI Rybnickim Festiwalu Młodych Talentów w Rybniku 2010
- Wyróżnienie dla Joanny Kupczak w VI Ogólnopolskich Dziecięcych Spotkaniach Skrzypcowych w Płocku 2010
- Uzyskanie przez Joannę Kupczak tytułu „ Talent Województwa Śląskiego ” w Katowicach 2010
- Udział Joanny Kupczak w nagraniu Płyty Jubileuszowej z okazji 75 – lecia istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie 2009
- Dyplom uznania za przygotowanie Joanny Kupczak do XI Rybnickiego Festiwalu Młodych Talentów w 2010 roku
- I miejsce Joanny Kupczak w II Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Elblągu 2011
- II miejsce w XV Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych im. B Warhala w Dolnim Kubinie (Słowacja) 2011
- Awans Joanny Kupczak do II etapu Forum Młodych Instrumentalistów w Rybniku 2012
- III miejsce Joanny Kupczak w I Cieszyńskim Konkursie skrzypcowym 2012
- Wyróżnienie Julii Mitas w I Cieszyńskim Konkursie Skrzypcowym 2012
- Wyróżnienie Pawła Riessa w I Cieszyńskim Konkursie Skrzypcowym 2012
- Złoty medal dla Orkiestry Kameralnej w V Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Bratysławie (Słowacja)
- III miejsce Julii Mitas w II Międzynarodowym Cieszyńskim Konkursie Skrzypcowym 2013
- Dyplom za wyróżniające przygotowanie uczennicy Julii Mitas do II Międzynarodowego Cieszyńskiego Konkursu Skrzypcowego w 2013 roku
- I miejsce Bianki Koseckiej i Jakuba Koseckiego w II Konkursie Kameralnym w Cieszynie w 2015 roku
- Wyróżnienie dla Bianki Koseckiej i Jakuba Koseckiego w XIII Sochaczewskich Spotkaniach Kameralnych 2015
- Wyróżnienie dla Bianki Koseckiej i Jakuba Koseckiego w XVI Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Muzyki Instrumentalnej w Rybniku 2015

 

W latach 1996 – 2016 uczniowie z klasy skrzypiec Krzysztofa Durlow brali udział w warsztatach skrzypcowych:
Magdalena Makarewicz, Małgorzata Glac, Leszek Rakowski, Joanna Kroczek, Anastazja Szlauer, Marta Popiołek, Joanna Kupczak, Julia Mitas, Bianka Kosecka u następujących pedagogów: prof. Jadwiga Kaliszewska (Akademia Muzyczna Poznań), prof. Paweł Puczek (Akademia Muzyczna Katowice), prof. Roman Reiner (Akademia Muzyczna Kraków), prof. Wiesław Kwaśny (Akademia Muzyczna Kraków), prof. Paweł Radziński (Akademia Muzyczna Bydgoszcz), prof. Zbigniew Bruczkowski (Akademia Muzyczna Wrocław), ad. Łukasz Błaszczyk (Akademia Muzyczna Łódź), ad. Szymon Krzeszowiec (Akademia Muzyczna Katowice), dr hab. Maria Orzechowska (Uniwersytet Muzyczny w Warszawie), Anna Alekseeva (Uniwersytet im. Królowej Zofii w Madrycie), Ingolf Turban (Hochschule Munchen)

 

Brał udział w pracach jury:

- Międzynarodowy Konkurs skrzypcowy w Sosnowcu (dwukrotnie)

- Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Muzycznej w Krasiczynie (trzykrotnie: 2007, 2009, 2015) i uzyskanie tytułu „ Juror roku ” w 2007 roku

- Śląski Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy w Katowicach (dwukrotnie) oraz wygłoszenie referatu w ramach niniejszego konkursu: „ Zagadnienia interpretacyjne utworów skrzypcowych J. S. Bacha ”

- Makroregionalne Przesłuchania Uczniów Klas Skrzypiec w Zabrzu

- Regionalne Przesłuchania Uczniów Klas Skrzypiec w Rybniku (czterokrotnie)

 

W 2010 roku uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciel dyplomowany.

W 2014 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej został wpisany na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy. Od tego momentu regularnie uczestniczę w postępowaniach w szkołach ogólnokształcących oraz w szkołach artystycznych.